Wpisy z miesiąca Październik 2013

Ubezpieczenia OC biur rachunkowych

Firmy prowadzące działalność związaną z doradztwem podatkowym oraz świadczeniem usług prowadzenia ksiąg rachunkowych mają obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Głównym celem takiego ubezpieczenia jest ochrona interesów biura rachunkowego w razie konieczności wypłacenia odszkodowania za szkody wyrządzone klientom w czasie wykonywania czynności związanych z rachunkowością. Warto jednak podkreślić, że tego rodzaju ubezpieczenie chroni również interesy klientów, którzy nie muszą obawiać się powierzenia finansów firmy danemu biurowi rachunkowemu, gdyż błędy lub zaniechania chronione są umową ubezpieczenia. Jak więc widać biuro rachunkowe ubezpieczenie to niezwykle ważny element w działalności każdego biura warto, więc dowiedzieć się na jego temat nieco więcej. Więcej

Dbanie o swoją przyszłość

Umiejętność przewidywania nieprzewidywalnych wydarzeń z pewnością nie jest jeszcze w Polsce szczególnie spotykana, o czym wielokrotnie przekonywali się przede wszystkim ludzie obserwujący wydarzenia podczas powodzi. Media wielokrotnie czasami, co sezon, w okresie opadów, wracają do tematu ubezpieczania swojego majątku na wypadek podtopienia czy innych losowych wydarzeń. Więcej

Zakres OC biura podatkowego

Obowiązkiem wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej biur rachunkowych objęci są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą związaną z doradztwem podatkowym oraz prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Dzięki niemu możliwe jest zabezpieczenie finansowe skutków błędów, jakie mogą wystąpić podczas świadczenia usług rachunkowych. Więcej