Wpisy z miesiąca Kwiecień 2014

Dodatkowe ubezpieczenie dla inżynierów budownictwa

Zdecydowana większość czynnych zawodowo inżynierów, zrzeszonych w Polskiej Izbie Inżynierów, ogranicza się jedynie do tego, by mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowe. Uważają, że obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe zapewnia im ochronę ubezpieczeniową w prawie każdym przypadku i pełnym zakresie. Z tego też powodu świadomość inżynierów budownictwa w obszarze ubezpieczeń dodatkowych jest bardzo znikoma. Więcej