Wpisy z miesiąca Luty 2016

Wysokość składki na ubezpieczenie OC zawodowe

Wiele osób decyduje się na ubezpieczenie zawodowe z tytułu odpowiedzialności cywilnej (więcej pod linkiem: https://iexpert.pl/). Część osób robi to dobrowolnie, inni zobligowani są do tego przepisami prawa. O tym, jaką składka zostanie odprowadzona, decyduje ubezpieczający się. Określona jest jednak minimalna wysokość ubezpieczenia dla poszczególnych zawodów, co przekłada się na wysokość odprowadzanej z tego tytułu składki. Więcej