Wpisy z miesiąca Marzec 2016

Ubezpieczenie związane z odpowiedzialnością zawodową

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w naszym kraju, osoby wykonujące określone zawody, zobligowane są do tego, by posiadać ubezpieczenie zawodowe od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną przez siebie pracą. Obowiązek ten określony został przez ustawy i rozporządzenia, właściwe dla poszczególnych rodzajów aktywności zawodowej i działalności. Więcej