Wpisy w kategorii Ubezpieczenia dla biura rachunkowego

Ubezpieczenia OC biur rachunkowych

Firmy prowadzące działalność związaną z doradztwem podatkowym oraz świadczeniem usług prowadzenia ksiąg rachunkowych mają obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Głównym celem takiego ubezpieczenia jest ochrona interesów biura rachunkowego w razie konieczności wypłacenia odszkodowania za szkody wyrządzone klientom w czasie wykonywania czynności związanych z rachunkowością. Warto jednak podkreślić, że tego rodzaju ubezpieczenie chroni również interesy klientów, którzy nie muszą obawiać się powierzenia finansów firmy danemu biurowi rachunkowemu, gdyż błędy lub zaniechania chronione są umową ubezpieczenia. Jak więc widać biuro rachunkowe ubezpieczenie to niezwykle ważny element w działalności każdego biura warto, więc dowiedzieć się na jego temat nieco więcej. Więcej