Wpisy w kategorii Ubezpieczenie zawodowe

Ubezpieczenie zawodowe

Ubezpieczenia zawodowe stanowi absolutną podstawę w przypadku codziennej praktyki zawodowej. Liczne, mniej lub bardziej przewidywalne wydarzenia, będące konsekwencjami właśnie wykonywania czynności zawodowych, odpowiedzialność za znajdujących się pod naszą opieką pracowników – wszystko to przekład się na konieczność wykupienia polisy ubezpieczenia zawodowego.  Więcej

Ubezpieczenie związane z odpowiedzialnością zawodową

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w naszym kraju, osoby wykonujące określone zawody, zobligowane są do tego, by posiadać ubezpieczenie zawodowe od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną przez siebie pracą. Obowiązek ten określony został przez ustawy i rozporządzenia, właściwe dla poszczególnych rodzajów aktywności zawodowej i działalności. Więcej

Wysokość składki na ubezpieczenie OC zawodowe

Wiele osób decyduje się na ubezpieczenie zawodowe z tytułu odpowiedzialności cywilnej (więcej pod linkiem: https://iexpert.pl/). Część osób robi to dobrowolnie, inni zobligowani są do tego przepisami prawa. O tym, jaką składka zostanie odprowadzona, decyduje ubezpieczający się. Określona jest jednak minimalna wysokość ubezpieczenia dla poszczególnych zawodów, co przekłada się na wysokość odprowadzanej z tego tytułu składki. Więcej

« Starsze wpisy