Ryzyko zawodowe

Ocena ryzyka zawodowego nie zawsze jest łatwym do wykonania przedsięwzięciem. Jak bowiem w konkretny sposób ocenić ryzyko zawodowe w przypadku osób, które z jednej strony spędzają znaczna większość swojego czasu po prostu siedząc przy biurku, z drugiej jednak strony zdarza się, iż spędzają długie godziny w terenie? Innymi słowy wycena ryzyka zawodowego czy to architekta, czy projektanta, czy też zarządcy budynku i inspektora zarządu do łatwych nie należy. Więcej, czasami zadanie to wydaje się być niewykonalne.

Stopień ryzyka zawodowego

Przymierzając się do oceniania stopnia ryzyka zawodowego we wspomnianych już przypadkach, należy wsiąść pod uwagę praktycznie wszystko, a dokładniej wszystkie zagrożenia, z jakimi czy to w biurze, czy to w terenie wykonujący swoje czynności zawodowe projektant, architekt, zarządca czy inspektor może się spotkać. Zagrożenia wynikające chociażby z faktu uczestnictwa w ruchu drogowym, jazdy samochodem, przechodzenia przez ulicę, czy też poruszania się po chodniku i przemieszczania się osób trzecich. Jak i również zagrożenia wynikające pracy dynamicznej, pracy statycznej oraz:

  • zagrożenia będące skutkiem wybuchu pożaru,
  • zagrożenia będące skutkiem upadku z wysokości,
  • zagrożenia będące skutkiem wystawienia na promieniowane,
  • itp.

Mając powyższe na uwadze, osoby realizujące swoje czynności zawodowe zarówno w biurze jak i w terenie na pewno powinny nabyć polisę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Jednak, co warte podkreślenia, ubezpieczenie NNW nie obejmuje swoim zakresem szkód wyrządzonych osobom trzecim podczas wykonywania przez ubezpieczonego czynności zawodowych, jak i również szkód wyrządzonych powstałych na skutek prowadzenia działalności zawodowej. Takie zabezpieczenie może, bowiem zaoferować jedynie ubezpieczenie OC zawodowe (o czym więcej pod linkiem).