Wysokość składki na ubezpieczenie OC zawodowe

Wiele osób decyduje się na ubezpieczenie zawodowe z tytułu odpowiedzialności cywilnej (więcej pod linkiem: https://iexpert.pl/). Część osób robi to dobrowolnie, inni zobligowani są do tego przepisami prawa. O tym, jaką składka zostanie odprowadzona, decyduje ubezpieczający się. Określona jest jednak minimalna wysokość ubezpieczenia dla poszczególnych zawodów, co przekłada się na wysokość odprowadzanej z tego tytułu składki.

Ile trzeba zapłacić tytułem składki na ubezpieczenie?

Wiele osób decyduje się na ubezpieczenie zawodowe z tytułu odpowiedzialności cywilnej

Autor zdjęcia: Street matt

Wysokość składki, wyznaczana jest w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia, w tym również od wykupionych u firmy ubezpieczeniowej dodatkowych umów i opcji. W przypadku wykonywania zawodu adwokata, chcąc mieć ubezpieczenie na minimalną sumę gwarancyjną w wysokości 50 000 euro, chcąc ubezpieczyć się w PZU, trzeba odprowadzić składkę opiewającą na kwotę 45 złotych miesięcznie. Naturalnie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby opłacić składki z góry, za cały rok. Jest to o tyle wygodne, że uniknie się wówczas nieprzyjemności w sytuacji gdyby zapomniano ją opłacić na czas w danym miesiącu, co niesie za sobą bardzo przykre i dotkliwe konsekwencje.

Chcąc wykupić ubezpieczenie, warto zapoznać się z ofertami kilku ubezpieczycieli. Zdarza się bowiem, że oferowane prze nich warunki znacznie różnią się między sobą. Ubezpieczenie zawodowe ma w swojej ofercie między innymi:

  • PZU,
  • Allianz,
  • Warta,
  • Concordia,
  • Uniqa,
  • Compensa.

Określenie wysokości składki na ubezpieczenie

Pomimo tego, że właściwe dla danych profesji ustawy i rozporządzenia określają minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia zawodowego, to warto zastanowić się, czy nie korzystniej jest zwiększyć sumy takiego ubezpieczenia (więcej tutaj). Ma to znaczenie w przypadku konieczności wypłaty odszkodowania, które przewyższać może sumę polisy. Wówczas, posiadając odpowiednio wysoką sumę gwarancyjną, to ubezpieczyciel pokrywa całość zobowiązań. Nie odpowiada się, zatem majątkiem własnym, co miałoby miejsce w przypadku posiadania niższej polisy.